Felhívás partneri egyeztetésre

Felhívás

a településkép védelméről szóló 1/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére

 

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Partnerek!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és véleményezére jogosult Partnereket, hogy Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 11/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött az 1. mellékletben foglalt tartalommal és indokok alapján.

 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§ (1) bekezdése alapján településképi rendelet készítése és módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.

A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján a Maróc község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során

 a partnerségi egyeztetések résztvevői:

  1. Maróc község lakossága és a településen ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,

b)   Maróc község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,

  1. Maróc településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e) Maróc településen működő egyházak.

 

A fentiek alapján felhívom a Tisztelt Partnerek figyelmét, hogy a honlapról letölthető, illetve a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban (8887 Bázakerettye, Fő út 4.) átvehető, 2. melléklet szerinti partneri adatlap felhasználásával 2022. március 2. napjáig a tervezett módosításra vonatkozóan észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

 

Az észrevételeket és javaslatokat a hivatal@bazakerettye.hu e-mail címre, vagy a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal címére (8887 Bázakerettye, Fő út 4.) postai úton lehet elküldeni 2022. március 2. napjáig.

 

Kérem, hogy észrevételeikkel, véleményükkel segítsék munkánkat! Bázakerettye, 2022. február 14.

Tisztelettel:

Dr. Resch Karolina s.k. jegyző

 

2. melléklet

PARTNERI ADATLAP

Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésben való részvételhez

 

Alulírott

Név/Megnevezés: ………………………………………………………………………………

Képviseletre jogosult személy:…………………………………….……………………………

Lakcím/Székhely:………………………………………………………………………………..

E-mail cím:………………………………………………………………………………………

Telefonszám:…………………………………………………………………………………….

mint  (Kérem a megfelelőt aláhúzni!)

  1. a) Maróc község lakossága és a településen ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemély,
  2. b) Maróc község területén működő és bejegyzett civil szervezet,
  3. c) Maróc településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  4. e) Maróc településen működő egyház képviselője

 

a településkép védelméről szóló 11/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete partnerségi egyeztetési eljárásának jelen véleményezési szakaszában – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete alapján – az alábbi véleménnyel, javaslattal, észrevétellel kívánok élni:

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…….

………………………………………………………………………………………….…….….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…….

………………………………………………………………………………………….…….….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…….

………………………………………………………………………………………….…….….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…….

………………………………………………………………………………………….…….….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…….

………………………………………………………………………………………….…….….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…..

………………………………………………………………………………………….…….….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…..

 

Az eljárás további szakaszaiban részt kívánok venni / nem kívánok részt venni. (a megfelelő

aláhúzandó).

 

…………………., 2022. ………..…… hónap …… nap

……………………………

aláírás

 

 

Az észrevételeket és javaslatokat a hivatal@bazakerettye.hu e-mail címre, vagy a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal címére (8887 Bázakerettye, Fő út 4.) lehet postai úton elküldeni 2022.március 2. napjáig.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?