Tájékoztatás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzésére

 

Tájékoztatás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekkel kapcsolatos adatkezelésről

Tájékoztatjuk, hogy a koronavírussal (Covid-19) összefüggő egészségügyi krízis kapcsán a Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletének 2. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a 70. életévét betöltött személyek ellátásáról történő megfelelő gondoskodás biztosítása érdekében az alábbi adatokat kezeljük.

A kezelt adatok köre:

  • Bejelentő neve
  • Bejelentő lakóhelye / tartózkodási helye
  • Bejelentő elérhetőségi adatai (telefonszám, email cím)
  • A segítségre szoruló neve
  • Lakóhelye / Tartózkodási helye
  • Elérhetőségi adatai (telefonszám, email cím)

Az adatkezelés – figyelemmel a GDPR 6. cikk (2) bekezdésének c) pontjára alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § a) pontjában előírtak alapján jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

A személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a veszélyhelyzet megszűnéséig kezeljük.

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken.

Adatkezelő neve: Kondákor Krisztina
Postai címe:  
Email címe: kondakorkrisztina@maroc.hu
Telefonszáma: 06 30 365 7000

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám: +3613911400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Vélemény, hozzászólás?