Befejeződött a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója Maróc község területén

Kedvezményezett neve: Maróc Község Önkormányzata

Projekt címe: Belterületi csapadékvíz- elvezető rendszer rekonstrukciója Maróc község területén

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-000012

A szerződött támogatás összege: 28.640.650,- Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt műszaki átadás- átvétele: 2019. szeptember 20.

Befejeződött a Belterületi csapadékvíz elvezetőA projekt célja: A projekt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat- megelőzés- és kezelés előmozdítása a települések belterületi csapadékvíz elvezetési-, gazdálkodási rendszerének kialakítása, környezetbiztonságának növelése, az ár- , helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, és a további környezeti káresemények megelőzése, a belterületi hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A tervezés és megvalósítás során fontos volt a vizek helyben tartásának megvalósítása, rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezés, a lokális vízvisszatartás, gazdasági hasznosításokat is támogató megoldások alkalmazása. Továbbá felkészülés a nagyobb vízhozamú, hosszabb időszakon át, akár napokig tartó esőzésekre, elkerülve a korábbi károkat, ahol az esővíz udvarokat, pincéket árasztott el, jelentős anyagi károkat okozva a tulajdonosoknak mind értékeik pótlására, mind az épületek folyamatos renoválására kényszerítve őket, így a szükségesnél nagyobb anyagi kiadást okozva.

A megvalósult csatornarendszer felújításának hatására ezen hatások nagy része megszűnt, lehetőséget teremtve a minőségi életkörülmények kialakítására.

A projekt részletezése:

Maróc községet három irányból is dombok határolják, heves esőzések esetén a lehullott csapadék a településen keresztülfolyva előbb a Maróci tóba, majd onnan a Szentadorjáni patakba távozik. A településen kiépített csapadékcsatorna található, azonban az elmúlt évek heves esőzéseit már sem műszakilag, sem méretezése miatt nem volt képes elvezetni, így jelen projekt megvalósítása igencsak indokolt volt.

Befejeződött a Belterületi csapadékvíz elvezetőAz önkormányzat az árkok karbantartását közmunkaprogram keretében biztosította, azonban a sok esetben beomlott, szűk medrek, átereszek rekonstrukciójára már nem volt kapacitása.

A beavatkozás a település belterületét érintette olyan módon, hogy azok a belterületi részekről és a külterületi domboldalakról elfolyó, illetőleg az onnét- árkokon érkező- csapadékvizek egyaránt kártétel nélkül képes legyen átvezetni és a befogadóba juttatni. A település mélyebben fekvő területrészeinek megnyugtató és vízelvezetése szintén feladat volt. További cél még a lejtős területekről lemosódott hordalék visszatartása, az árokmedrek feliszapolódásának ill. elfajulásának megakadályozása volt.

A községben a belvíz és csapadékvíz elvezetése nyitott árokrendszerrel valósult meg, amely folyamatos karbantartással megfelelő biztonságot nyújt csapadékos időjárás esetén is.

A csapadékcsatorna-rendszer rekonstrukciója kapcsán az alábbi feladatok valósultak meg:

Rákóczi utcában ÉNy-i végénél

  • áteresz építése (földmunka, műtárgyépítés)
  • Hordalékfogók kialakítása földmunkával, műtárggyal
  • É-i oldali útárok földmunkája ~200 m
  • Árok burkolása a rézsű megtámasztására alkalmas mederelemekkel és É-i oldali útárok földmunkája burkolatlan szakaszon ~120 m
  • D-i oldali földárok szelvénybővítése ~120 m
  • K-i oldali útárok csatornázása ~100 m
  • Hordalékfogó műtárgy a csatorna befolyási oldalához

Rákóczi utcában D-i végénél

  • Árok iszapolása ~80 m

Petőfi utcában tervezett beavatkozások

  • Árok iszapolása ~2070 m

Sugár utcában tervezett beavatkozások

Árok iszapolása ~1768 m

Így az egyes szakaszoknál feltüntetett hosszok alapján a megújult Bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza (200+120+120+100+80+2070+1768=4458m).

A fejlesztés 100%-ban vissza nem térítendő forrásból valósul meg, így hitel felvételére az önkormányzatnak nem volt szüksége.

Fénykép galéria

Vélemény, hozzászólás?